Projenin Nihai Faydalanıcıları

  • Asansör Bakım Onarımcılığı sektöründe faaliyet gösteren ve kalite standartları gereği bu niteliklere sahip işgücünü çalıştırması zorunlu olan işletmeler ve yöneticileri
  • Hedef illerde ikamet eden Asansörlü binalarda ikamet eden apartman ve bina yöneticileri
  • Mesleki eğitim yoluyla istihdamı sağlanan hedef kitle, aileleri ve sosyal çevresi
  • Asansörlü binalarda ikamet eden asansör kullanıcıları