Projenin Genel Hedefi

Hedef bölgelerde, genç nüfusun iş gücüne katılımını sağlayarak, istihdam oranlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak.

Projenin Özel Hedefleri

Yetersiz meslek eğitimi veya meslek eğitimi almamış olmaları sebebiyle istihdamda yer bulamayan işsiz gençlere, istihdam piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, uygulamalı meslek eğitimleri verilecek ve bu eğitimler yoluyla elde edecekleri yeterlilikler ile gençlerin istihdam edilebilirlikleri sağlanacaktır. Branşlaşamamaktan veya işgücü taleplerine uygun yetiştirilememesinden kaynaklanan genç insan gücünün israfının yüksek oranda bulunduğu ülkemizde, bu proje ile hedef bölgelerdeki gençlere geniş kapsamlı mesleki eğitim ile bir mesleği ifa etmek için gerekli bilgi ve beceriyi vermek amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, bu projeyle; proje ortağı ve iştirakçi kuruluş vasıtasıyla, uygulamalı mesleki eğitiminin finans ve organizasyonunda sosyal tarafların sorumluluk almaları ve İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda;  İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde mevcut genç işsizlerin, iş gücüne katılımı hedeflenerek, “asansör bakım onarımcılığı” mesleğine yönelik bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışma ile aşağıdaki hedeflere ulaşmak öngörülmüştür:

  • Mesleki Eğitimde günümüz teknoloji ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim atölyelerinin kurulması, 
  • Yararlanıcıların söz konusu meslek alanlarında mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak; mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Mesleki eğitim belgesi sahibi nitelikli genç işgücü hareketliliğinin arttırılmasıyla, genç nüfusun işsizliğinin azaltılmasına ve istihdamlarının geliştirilmesine katkıda bulunulması, 
  • Öngörülen hedef grubun istihdam olanakları için sektör katkısının iştirakçi kuruluş bünyesinde yerel örgütlerimizle sağlanması ve hedeflenen çalışmaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.