Projemiz

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ’nın IV. Bileşeni “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında uygulanan, “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” altında hibe alan, Sözleşme Makamı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanlığı, hibe faydalanıcısının Türk Metal Sendikası, proje ortağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği ve proje iştirakçisinin Buga Otis firması olduğu “Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri ile Asansör Bakım ve Onarımcısı Meslek Elemanı Yetiştirme Projesi – UMES-AY”, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Projenin Süresi: 1 yıl (12 ay) süreyle; 01.03.2016 – 28.02.2017

Sözleşme Makamı: ÇSGB Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Hibe Faydalanıcı: Türk Metal Sendikası

Proje Ortağı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği (ÇSGD)

Proje İştirakçisi: Buga Otis A.Ş.