Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği

Proje Ortağı

Ülkemizde sosyal diyaloğu esas alan en kapsamlı sivil inisiyatif, çalışma ve sosyal güvenlik alanında iştigal eden derneğin üyesi akademisyenlerle çalışma hayatında fiilen yer alan bürokrat-işçi- işveren ve memurlar, hem teoriyi hem de pratiği birleştirerek Türkiye’nin kronik sorunları olan başta işsizlik, kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik ve istihdamın artırılmasına yönelik somut çözüm üretme ve projeler geliştirmek amacıyla ülkemizin önde gelen uzmanları tarafından 15 Mart 2007 yılında kurulmuştur.