Proje Faaliyetleri

Projenin; hedef kitle,  bölge ve nihai faydalanıcılara tanıtımı- AB görünürlüğünün sağlanması amacıyla, projenin 1. ayından başlayarak tüm proje süresince devam edecektir. Bu kapsamda, basın duyuruları hazırlanarak yerel ve ulusal basında yer alması sağlanacak, proje ve faaliyetleri; hazırlanacak afişler, broşürler, proje sonuç kitapçıkları yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Proje hedef kitlesinin mesleki eğitimlerinin yapılacağı ve projenin de sürdürebilirliğini sağlayacak atölyeler; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde, MEB ile birlikte belirlenen mesleki ve teknik liselerde kurulacaktır.

Kurulacak atölyelerde; gençlerin, asansör bakım-onarımcılığı mesleki yeterliliğine sahip olmalarını sağlayacak “asansör bakım-onarımı eğitimleri” için gerekli olan ekipmanlar kurulacak ve diğer ilgili ders malzemeleri ile ders notları temin edilecektir.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde ikamet eden, İŞKUR’a işsiz olarak kayıtlı; üniversitelerin elektrik-elektronik, makine ve mekatronik mühendisliği bölümlerinden mezun 60 genç, meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojileri alanından mezun 80 genç ve ilköğretim ile genel liselerden mezun 80 genç olmak üzere toplamda 220 gence “Asansör Bakım ve Onarımcılığı” üzerine MYK Meslek Standartları ve Yeterlilikleri çerçevesinde, meslek liselerinde kurulan atölye ve laboratuvarlarda teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir.

Bu eğitimleri alacak olan gençler, asansör-bakım onarımcısı olmanın kanunen belirlediği yeterlilik ve standartlara sahip olacaklardır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, yeterliliklerini belgeleyen sertifika verilecektir.

Projemizde asansör bakım ve onarım meslek standartları ve yeterlilikleri hakkında farkındalığın sağlanması ve Asansör Mevzuatı ve Yönetmeliklerinin getirdiği yükümlülükler konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla; Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde, 405 asansör firması yetkilisine; “Asansör Bakım-Onarım Mevzuat Semineri” ve 200 apartman yöneticisine; “Asansör Bakım-Onarımı Mevzuat konusunda Görev ve Sorumluluklar Semineri”  olmak üzere toplamda sekiz seminer düzenlenecektir.

Tüm eğitimlerin sonunda hem katılımcı belgesi verilecek hem de başarılı olanlara onaylı sertifikalar verilecektir. MYK Sertifikasının zorunlu olduğu kursiyer grubu için düzenlenen sınavda başarılı olanlara ayrıca MYK sertifikası verilecektir. Bu kapsamda, proje hazırlık aşamasında ve uygulama süresinde asansör bakım ve onarım teknik personeli talebinde bulunan 405 firma ile kursiyerlerin istihdam edilmelerine yönelik görüşmeler yapılacak ve kursiyerlerin minimum %50'sinin işe yerleştirilmesi sağlanacaktır.